logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

Lenka Sieber

překladatelka a tlumočnice pro německý jazyk
soudní překladatelka a místopřísežná tlumočnice
pro češtinu a slovenštinu (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu)


LESICZECH Překlady | Tlumočení | Jazykový trénink
Čeština | Němčina | Slovenština