logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

 

DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

LEKTORÁT NĚMECKÝCH TEXTŮ

Nabízím lektorát Vašich stávajících německých textů. Každodenní, běžná němčina se někdy odlišuje od klasické školní jazykové výuky. U německých překladů, vyhotovených mimo Německo, se i přes velkou pečlivost jejich autorů mohou vyskytovat chyby a jazykové omyly v terminologii, gramatice či jazykovém stylu. Jejich následkem by mohl být negativní dojem z daného překladu. Tento pak může nezaslouženě negativně ovlivnit celou nabídku. Využijte mých dlouholetých zkušeností získaných v Německu - podpoříte pozitivní dojem Vaší nabídky.

PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBÝ POBYT V NĚMECKU

V Německu, ač je to sousední krajina s podobnou kulturou, se žije podstatně jinak než v Česku. Němci jsou velmi přesní, dodržují sjednané termíny a to i ty soukromé. Mají rádi systém a pořádek a pečlivě uklízejí. Tyto věci očekávají i od ostatních. Jsou zdvořilí a mimořádně charitativně činní. Jejich absolutní vášní je členství ve spolcích a zájmových sdruženích, ve kterých tráví volný čas, získávají přátele a jsou v nich aktivní. Rodina je pro ně důležitá, ale intenzita rodinných vztahů se někdy odlišuje od českého rodinného zázemí. Jsou zvyklí cestovat do práce desítky kilometrů denně. Zácpy na dálnicích jsou pro ně bežné. Stejně tak jako bio-produkty, elektrický zubní kartáček a v určitých regionech pátá roční sezóna - karneval.

Jako přípravu na Váš dlouhodobý pobyt v Německu Vám nabízím poradenství týkající se běžných každodenních situací a praktických vědomostí – vyřizování formalit, obstarávání potřebných věcí, místní zvyky pro lepší orientaci v cizím prostředí a jednodušší komunikaci.

JAZYKOVÁ PORADNA A VÝUKA

Na Váš dlouhodobý pobyt se můžete připravit také zlepšením svých znalostí němčiny. Poradím Vám s němčinou, objasním Vaše gramatické otázky a pomůžu s nacvičováním výslovnosti, slovní zásoby a porozuměním hovorového jazyka. Ať již začátečník nebo pokročilejší – podpořím Vás při každodenním používání tohoto zajímavého jazyka.

"Kolik znáš jazyků - tolikrát jsi člověkem."