logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

Prag

LESICZECH Lenka Sieber
Übersetzungen, Dolmetschen, Sprachtraining
Tschechisch, Deutsch, Slowakisch
Sinterstraße 42
42781 Haan-Gruiten
Deutschland (Německo)
Telefon: +49 (0)2104 214 95 92
USt.-ID / DIČ: DE289601667

Výhradní informace LESICZECH Übersetzungen, Dolmetschen, Sprachtraining (dále jen LESICZECH):

LESICZECH uzavřel smlouvu na povinné ručení za náhradu škody na majetku u společnosti R+V Allgemeine Versicherung AG ve Wiesbadenu.

Doplňující informace podle zákona o rámcových právních podmínkách pro elektronický datový přenos / Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (EGG) ve spojení s § 6 telekomunikačního služebního zákona / Teledienstgesetz (TDG):

Zodpovědná redaktorka: Lenka Sieber, e-Mail: info[at]lesiczech.de
Všechna práva vyhrazena.

Práva využití těchto stránek náleží LESICZECH v Haanu, Německo.  Autorská práva použitých fotografíí náleží autorovi (www.fotokwer.de).

Informace a dokumenty uvedené na těchto internetových stránkách mohou být použity pouze k informačním účelům. Tyto internetové stránky a dokumenty nesmí být použity komerčně. Jakékoliv kopie, a to platí i pro výňatky z textu, musí obsahovat následující doložku o autorském právu:
© Lenka Sieber · www.lesiczech.de

Ochrana osobních údajů:

Zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, mimo jiné GDPR, jsou v rámci jazykových služeb pečlivě dodržovány. Ochrana osobních údajů, které je pro výkon objednané jazykové služby potřeba shromažďovat, zpracovat a ukládat, má obzvláštní prioritu. Přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů (v německém originále), realizující uplatnění zákonných předpisů, abyste se mohli informovat o zacházení s osobními údaji v rámci výkonu jazykových služeb.

Upozornění o ručení:

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebírá LESICZECH žádné ručení za obsah externích internetových odkazů nebo dokumentačních zdrojů. Za obsah těchto zdrojů a odkazů ručí výhradně jejich provozovatelé.

LESICZECH má snahu udržovat své internetové stránky vždy aktuální, obsahově správné a kompletní. Přesto nelze zcela vyloučit výskyt chyb. LESICZECH nepřebírá žádnou záruku za aktualitu, obsahovou správnost a úplnost informací, uvedených na svých internetových stránkách, nedošlo-li ovšem k těmto chybám záměrně nebo z hrubé nedbalosti. Toto se vztahuje na eventuální škody materiálního nebo myšlenkového charakteru třetích osob, které byly způsobeny využitím obsahu těchto internetových stránek. 

© 2017 LESICZECH Lenka Sieber