logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

KDO JE LESICZECH

 

LESICZECH je Lenka Sieber, Češka slovenského původu, žijící od roku 1987 v Nemecku. Od roku 2012 pracující ve svobodném povolání jako překladatelka, tlumočnice, jazyková trenérka a coach, s dvacetiletými zkušenostmi v oblasti jazykových služeb.

 

PROČ LESICZECH?

České slovo „lesíček“ v mém firemním názvu symbolizuje lesní krajinu Česka a Slovenska. Tři stromky představují mé pracovní jazyky němčinu, češtinu a slovenštinu.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ

Moje životní cesta mě vedla přes controling, prodej, personalistiku a služby v odvětvích strojírenství, telekomunikací, zákaznických služeb a turistiky. V rámci svých jazykových služeb a jako coach se pro mne stalo životní potřebou poskytovat zákazníkům a klientům vysoce kvalitní služby a pracovat na základě vzájemné důvěry a férovosti. Kvalitní práci dodávám díky nepřetržitému sebevzdělávání po jazykové a odborné stránce.

ODBORNÁ KVALIFIKACE