logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

Brauerei

PŘEKLADY

Jako rodilá mluvčí česko-slovenského původu, žijící v Německu, nabízím odborné překlady českých a slovenských textů do němčiny a opačně.

Jako soudní překladatelka a tlumočnice v Německu překládám úřední dokumentaci a listiny a potvrzuji správnost a úplnost jejich překladu.

Českým firmám, obchodujícím s německy mluvícími partnery, poskytuji kompletní překladatelské služby pro veškerou obchodní dokumentaci, reklamní aktivity, vzdělávácí programy či zahraniční akce.

Pro české občany, žijící a pracující v Německu, nabízím ověřené překlady listin jako jsou rodné a oddací listy, vysvědčení a pracovní či kupní smlouvy apod.

TECHNICKÉ PŘEKLADY

Překlady technické dokumentace včetně lokalizace softwaru, dokumentace pro veřejné soutěže, prezentací výrobků nebo internetových stránek – počínajíc automobilovým průmyslem přes průmyslové stroje a nástroje až po komplexní technologické celky – svěřte mi Vaše texty a obdržíte vysoce kvalitní překlad ve vyžádaném termínu.

PRÁVNÍ PŘEKLADY A OVĚŘOVÁNÍ LISTIN

Smluvní texty, znalecké posudky, obchodní podmínky, dokumentace v rámci civilního práva tvoří jednu část mé překladatelské práce. Ověřené překlady osobních listin a dokumentů jako jsou vysvědčení a prohlášení, právní dokumentace pro úřední účely soudnictví, notářství, státního zastupitelství představují další podstatnou část mé pracovní náplně. Přitom jako soudní překladatelka potvrzuji správnost a úplnost vykonaného překladu.

EKONOMIKA A OBCHOD

Ekonomika, obchod, personalistika, marketing – tak všestranná jako hospodářská a podnikatelská činnost je také paleta mnou přeložených dokumentů. Počínajíc prezentací podniků a jejich obchodní činnosti přes informace o hospodářských výsledcích až po reklamní akce podniků či podnikové časopisy nebo internetová prezentace.

Svěřte mi Vaše texty a obdržíte vysoce kvalitní překlad v požadovaný den!