logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

Uhr

TLUMOČENÍ

EKONOMIKA A OBCHOD

Při jednáních s Vašimi německými obchodními partnery, na návštěvě veletrhů, při školení, na služebních cestách v Německu apod. Vás podpořím přetlumočením mluveného jazyka či písemných textů – aby Vaše cesta přinesla očekávaný úspěch.

SOUDNICTVÍ, NOTÁŘI, PRÁVNÍCI, ÚŘADY

Coby soudní tlumočnice v Německu Vás podpořím při jednáních na úřadech, u soudů, u Vašich termínů s notáři či právníky.

DOPROVOD K ÚŘADŮM, U LÉKAŘE NEBO PŘI POBYTU V NEMOCNICI

Doprovodím Vás při nezbytném vyřizování s německými úřady a institucemi a přetlumočím a objasním potřebné skutečnosti. Pomůžu Vám při vyplňování formulářů a dotazníků.

Při potřebné návštěvě u lékaře, anebo v případě nutného pobytu v nemocnici Vám umožním komunikaci s Vašim ošetřujícím lékařem.

Tlumočení není jen přeložením významu slova do druhého jazyka – znamená to zároveň přiblížení dané kultury a způsobu života v oné krajině.