logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

DAĽŠIE JAZYKOVÉ SLUŽBY

LEKTORÁT NEMECKÝCH TEXTOV

Ponúkam lektorát Vašich aktuálnych nemeckých textov. Každodenne uplatňovaná nemčina sa sčasti odlišuje od klasickej školskej výuky jazyka. Pri nemeckých prekladoch, vyhotovených mimo Nemecko, sa aj napriek veľkej snahe ich autorov môžu vyskytovať chyby a jazykové omyly v terminológii, gramatike alebo jazykovom štýle, zakladajúce sa na neznaslosti aktuálne používaných výrazov. Ich následkom môže byť negatívny dojem z daného prekladu. Tento potom môže spôsobiť nezaslúžený negatívny pohľad na celú ponuku. Využite moje dlhoročné jazykové skúsenosti získané v Nemecku a lektorátom Vašich aktuálnych textov podporíte pozitívny dojem Vašej ponuky.

PORADENSTVO PRE DLHODOBÝ POBYT V NEMECKU

V Nemecku sa napriek nám blízkej európskej kultúre žije podstatne ináč ako na Slovensku. Nemci sú veľmi presní, dodržiavajú dohodnuté termíny a to aj tie súkromné. Majú radi systém a poriadok a taktiež si veľmi potrpia na upratovanie. O svojom zárobku sa nezhovárajú ani s blízkymi kolegami. Dodržiavanie týchto zvyklostí očakávajú aj od ostatných. Sú zdvorilí a mimoriadne charitatívne činní. Ich absolútnou záľubou je členstvo v spolkoch a záujmových združeniach, v ktorých trávia voľný čas, získávajú priateľov a sú v nich aktívni. Rodina je pre nich dôležitá, ale intenzita rodinných vzťahov sa od slovenského rodinného zázemia odlišuje. Sú zvyknutí cestovať do práce desiatky kilometrov denne. Zápchy na diaľniciach sú pre nich každodennou súčasťou života. Rovnako ako bio-produkty, elektrická zubná kefka a v určitých regiónoch piate ročné obdobie - karneval.

Ako prípravu na Váš dlouhodobý pobyt v Nemecku Vám ponúkam poradenstvo týkajúce sa bežných každodenných situácií a praktických vedomostí – vybavovanie, zaobstarávanie, miestne zvyky − pre lepšiu orietáciu v cudzom prostredí a jednoduchšiu komunikáciu.

JAZYKOVÁ PORADŇA A VYUČOVANIE

Na Váš dlhodobý pobyt sa môžete pripraviť aj zlepšením Vašich jazykových znalostí nemčiny. Poradím Vám s nemčinou, objasním Vaše gramatické otázky a pomôžem s precvičovaním výslovnosti, slovnej zásoby a porozumením hovorového jazyka. Či už začiatočník alebo pokročilejší – podporím Vás pri každodennom používaní tohto zaujímavého jazyka.