logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

KTO JE LESICZECH

 

LESICZECH je Lenka Sieber, Češka slovenského pôvodu, žijúca od roku 1987 v Nemecku. Od roku 2012 pracujúca v slobodnom povolaní ako prekladateľka, tlmočníčka, jazyková trenérka a coach, s dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti jazykových služieb.

PREČO LESICZECH?

Český výraz „lesíček“ v mojom firemnom názve symbolizuje lesnú krajinu Čiech a Slovenska. Tri stromčeky predstavujú moje pracovné jazyky nemčinu, slovenčinu a češtinu.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI A VZDELÁVANIE

Moja životná cesta ma viedla cez oblasť controlingu, predaja, personalistiky a služieb v odvetviach strojárstva, telekomunikácií, zákazníckych služieb a turistiky. V rámci svojich jazykových služieb a ako coach sa pre mňa stalo životnou potrebou poskytovať zákazníkom a klientom vysoko kvalitné služby a pracovať na základe vzájomnej dôvery a férovosti. Kvalitnú prácu dodávam vďaka nepretržitému sebavzdelávaniu po jazykovej a odbornej stránke.

ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA