logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

Brauerei

PREKLADY

Narodila som sa v Československu a mojím materinským jazykom sú obidva jazyky – slovenčina a čeština. Žijúc v Nemecku, ponúkam odborné preklady slovenských a českých textov do nemčiny a naopak.

Ako súdna prekladateľka a tlmočníčka pre český jazyk prekladám úradnú dokumentáciu a listiny a potvrdzujem správnosť a úplnosť ich prekladu.

Slovenským firmám, obchodujúcim s nemecky hovoriacimi partnermi, poskytujem rozsiahle prekladateľské služby – od prekladov kompletnej obchodnej a výrobnej dokumentácie, marketingových aktivít, alebo vzdelávacích programov.

TECHNICKÉ PREKLADY

Preklady technickej dokumentácie vrátane lokalizácie softvéru, dokumentácie pre verejné súťaže, prezentácie výrobkov alebo internetových stránok – počnúc automobilovým priemyslom cez priemyselné stroje a prístroje až po komplexné technologické celky – pošlite mi Vaše texty a obdržíte vysoko kvalitný preklad v dohodnutom termíne.

PRÁVNE PREKLADY

Zmluvné texty, znalecké posudky, obchodné podmienky a písomná dokumentácia tvoria podstatnú časť mojej prekladateľskej práce v oblasti práva.

EKONOMIKA A OBCHOD

Ekonomika, obchod, personalistika, marketing – tak všestranná ako hospodárska a podnikateľská činnosť je tiež paleta mnou preložených dokumentov. Počnúc prezentáciou podnikov a ich obchodnou činnosťou cez zprávy o hospodárskych výsledkoch po personalistickú dokumentáciu, dotazníky zamestnancov atď.

Pošlite mi Vaše texty a obdržíte vysoko kvalitný preklad vo dohodnutom termíne!